Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Aannamebeleid

SVO werkt in het kader van het door de KNGU ondersteunde 'Veilig Sport Klimaat' met een zogvuldig aanname beleid voor nieuwe trainers, bestuursleden of andere vrijwilligers.

Van iedereen wordt het volgende verwacht:

  • Registratie van persoonsgevevens (NAW)
  • Aanleveren van een recente Verklaring Omtrent Gedrag
  • Aanleveren van referenties (indien er gewerkt wordt met kinderen zullen de referenties te allen tijde worden natrokken)
  • Trainers dienen bekend te zijn met de gedragsregels van SVO en hier naar te handelen.

 

 

Onze sponsors