Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Activiteit in:

Junior
<18 jaar

Senior
>18 jaar

GALM/Scala

Turnhal Oirsbeek

€ 12,00 € 15,00

Beweegruimte Oirsbeek

€ 10,50 € 14,00 €13,00

Dojo Oirsbeek

€ 11,00 € 14,00

Gymzaal Puth, Schinnen, Doenrade

€ 10,00 € 13,00 € 12,00

Overig:

korting bij 2e uur

€ 4,50 € 6,00 € 6,00

Voor alle leden van de ouderking-gymgroep, kleutergroepen, recreanten turngroepen, wedstrijdgroepen en dansgroepen dient jaarlijks een bondscontributie aan de KNGU betaald te worden. De KNGU bondscontributie voor <16 jaar €5,50 en voor >16 jaar e.o. €6,75 Deze bondscontributie wordt door de KNGU onder andere gebruikt voor:

  • - wedstrijden voor turnen, jazz dance, streetdance op elk niveau
  • - activiteiten voor speciale doelgroepen
  • - opleidingen voor trainers en juryleden
  • - ontwikkeling nieuwe lesstof en producten
  • - bestuurlijke ondersteuning clubs

Ook ben je via de KNGU aanvullend verzekerd, wanneer er tijdens de lessen iets voorvalt.

SVO betaald deze contributie aan de KNGU (de bondscontributie) en dit zal per kwartaal via de automatische incasso doorberekent worden aan de leden.

Onze sponsors