Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

GALM staat voor het Groninger Actief Leven Model en is ontwikkelt begin jaren`90, door de sportacademie in Groningen, in de strijd tegen de vergrijzing en de daarbij behorende problemen. Uit deze studie is gebleken dat ouderen die wekelijks op verschillende manieren actief bezig zijn, langer zelfstandig kunnen functioneren en dus minder snel zorg-/hulpbehoevend geraken

GALM onderscheidt zich van andere sporten door:

  • zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55-65 jaar)
  • aan te haken bij de specifieke wensen van de doelgroep
  • de deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren
  • het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen

Waarom GALM?

Een vijftal overwegingen hebben geleid tot de ontwikkeling van de GALM-strategie. Het betreft de omvang van de bewegingsarmoede onder senioren, de toename van het aantal senioren in onze samenleving, sportieve activiteiten in relatie tot fitheid en gezondheid, motorische fitheid en veroudering en de constatering dat het veranderen van gedrag een langdurig en moeizaam proces is.

Onze sponsors