Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Waarom judo?

  • Judo is van oorsprong een "Oosterse" sport, dit uit zich in een sterke mate van discipline en respect voor elkaar.
  • Judo is een contactsport. Kinderen leren op verschillende manieren "met elkaar", maar ook "tegen elkaar" omgaan (bv. tijdens wedstrijdsituaties)
  • Spelvreugde is bij jeugdjudo een belangrijk kenmerk. Judo is een van de weinige sporten waarbij het toegestaan is om te stoeien en komt daardoor tegemoet aan een zekere stoeidrang die bij jonge mensen van nature aanwezig is.
  • De spelregels zijn erg simpel maar strikt. Door de duidelijke structuur is judo er al voor kinderen vanaf 5 jaar en, omdat het zo veelzijdig is, raak je nooit uitgeleerd. Een sport dus die praktisch en toegankelijk is voor jong en oud.
  • Judo doe je niet alleen, judo doe je altijd samen. Dus moet je leren samenwerken om fijn te kunnen judoën. Het is een sociaal gebeuren waarbij men groeit naar wederzijds vertrouwen en waarbij ieder een grote verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar heeft.
  • De bewegingen in het judo zijn erg veelzijdig, zowel staande als op de grond. Deze veelzijdigheid van de sport heeft een groot effect op de algemene bewegingsmogelijkheden.
  • Judo kun je beoefenen als recreatiesport, maar ook als wedstrijdsport. Bij SVO is beide mogelijk.

Kortom: judo pakt je beet!

Graduatiesysteem van judo

Bij judo geeft de kleur van de band het niveau van de drager aan; een beginner heeft een witte band, waarna geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart volgen. Voor kinderen en jonge judoka's tot 12 jaar is er nog een onderverdeling waarbij aan een band een anderskleurige slip kan zitten om aan te geven dat de beoefenaar tussen de gedragen band en de volgende in zit. Tussen de meestergraden (zwarte banden; dangraden) is het onderscheid te zien aan witte of gele streepjes dwars op het uiteinde van de zwarte band.

Judo Bond Nederland

Alle judoka’s van SVO zijn lid van de Judo Bond Nederland. Ze ontvangen vanuit de bond een judopaspoort.

Onze sponsors