Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Op een speelse manier ontdekt uw kind de grondvormen van het bewegen en tevens maakt het kennis met de gymnastiektoestellen. Door veel samen met andere kinderen in veilige situaties te spelen wordt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van uw kind bevorderd. Op een speelse manier wordt de motoriek ontwikkeld.

Spelen & bewegen

De meeste kleuters vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen op de bank te rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters. De meeste ouders begrijpen ook dat bewegen belangrijk is en zullen hun peuter of kleuter daarvoor ruimte en gelegenheid geven. Helaas is lang niet overal voldoende speelruimte voor de kinderen. Door druk verkeer, kleine huizen en tekort aan speelzalen krijgen kinderen soms weinig kans om zich lekker uit te leven. Dat is onder andere één van de redenen waarom wij speciaal iets organiseren voor kleuters in de vorm van kleutergym.

Ontwikkeling

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend ontdekken kleuters hun lijf: “Draai van je buik op jerug: vraagt de juf,  of ze ontdekken zelf:  “Ik kan al huppelen”. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge kinderen.

Beweging

Tijdens de lessen doen de kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, rollen etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen.

Samen spelen

Het leuke aan een gymnastiekgroepje voor kleuters is, dat ze samen met anderen bewegen. Ze ontmoeten daar niet alleen klasgenootjes maar ook andere kinderen uit de buurt. Ze leren rekening te houden met elkaar (pas beginnen als je aan de beurt bent) en elkaar te helpen bij bepaalde situaties.

Onze sponsors