Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Contributie regeling SVO

U kunt uw sportles naar keuze gewoon in de gymzaal/turnhal bezoeken en in overleg met de train(st)er (meteen) deelnemen. Door deel te nemen krijgt u de beste indruk van de les. U kunt 2 proeflessen volgen. Wilt u lid worden dan zal de train(st)er u verder informeren.

Er is (eenmalig) inschrijfgeld van € 9,00 verschuldigd. 

  • De contributie is over het hele jaar verschuldigd (tijdens de vakanties loopt de contributie dus gewoon door).
  • Betaling van de contributie gaat per kwartaal via automatische afschrijving door middel van onze bijgevoegde groene kaart, en zal steeds omstreeks de 2e dag van het kwartaal (1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari) gebeuren.
  • Als U ons niet machtigt voor het doen van een automatische afschrijving van de verschuldigde contributie moeten wij een toeslag van € 3,00 per overboeking in rekening brengen. Ook moet de contributie op de eerste van het kwartaal betaald zijn.

Automatische afschrijving:

Indien u SVO machtigt tot automatische afschrijving - m.b.v. de groene machtigingskaart - zal bij de eerste afschrijving ook het inschrijfgeld worden ingehouden.
Automatische afschrijving zal steeds rond de 3e van het kwartaal gebeuren. Neemt u een les meer of minder, dan wordt het bedrag aangepast. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u binnen een maand de bank opdracht geven tot terugboeking, of nog beter; kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (046-4422964)
U kunt tussentijds uw machtiging intrekken door een schriftelijke mededeling aan de ledenadministratie te sturen. Bij beëindiging van het lidmaatschap d.m.v. telefonische afmelding of via onze rode SVO afmeldingkaart (verkrijgbaar bij de trainers) wordt ook de machtiging als ingetrokken beschouwd.

Ledenadministratie:
Peter Verhoosel
Populierenlaan 46 
6438 GL Oirsbeek 
Tel. 046-4422964
Rekeningnummer: 11.17.06.483 t.n.v. SVO Schinnen
E-mail: ledenadministratie@svo-schinnen.nl

 

Onze sponsors