Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Contributie regeling SVO
U kunt uw sportles naar keuze gewoon in de gymzaal/turnhal bezoeken en in overleg met de train(st)er (meteen) deelnemen. Door deel te nemen krijgt u de beste indruk van de les. U kunt 2 (gratis) proeflessen volgen. Wilt u lid worden dan zal de train(st)er u verder informeren.

Er is (eenmalig) inschrijfgeld van € 9,00 verschuldigd.

De contributie is over het hele jaar verschuldigd (tijdens de vakanties loopt de contributie dus gewoon door).
Betaling van de contributie gaat per kwartaal via automatische afschrijving en zal steeds begin van het kwartaal (1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari) gebeuren.
Als U ons niet machtigt voor het doen van een automatische afschrijving van de verschuldigde contributie moeten wij een toeslag van € 3,00 per overboeking in rekening brengen. Ook moet de contributie op de eerste van het kwartaal betaald zijn.

Automatische afschrijving:
Indien u SVO machtigt tot automatische afschrijving, zal bij de eerste afschrijving ook het inschrijfgeld worden ingehouden.
Automatische afschrijving zal steeds rond het begin van het kwartaal gebeuren. Neemt u een lesactiviteit meer of minder, dan wordt het bedrag aangepast. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u binnen 8 weken de bank opdracht geven tot terugboeking (storneren), of nog beter; kunt u contact opnemen met administratie@svo-schinnen.nl
U kunt tussentijds uw machtiging intrekken door een schriftelijke mededeling aan de ledenadministratie te sturen. Ook dan wordt de machtiging als ingetrokken beschouwd.

Indien u ergens vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de desbetreffende persoon die hieronder staan vermeld.

Ledenadministratie (lid worden, wijzigingen doorgeven, opzeggen etc.)
Tim Meijs
E-mail: ledenadministratie@svo-schinnen.nl

Administratie (voor financiële zaken (bijv. incasso's, facturen etc.)):
Peter Verhoosel
Rekeningnummer: NL18RABO0111706483 t.n.v. SVO Schinnen
E-mail: administratie@svo-schinnen.nl

Onze sponsors