Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Totale opzegging van het lidmaatschap (dus van alle sporten) kan telefonisch, schriftelijk per post en per email gemeld worden vóór het einde van het kwartaal aan de ledenadministratie.

Bij totale opzegging in de loop van het kwartaal, bent u dat kwartaal nog contributie verschuldigd ook al volgt u geen lessen meer. Verandering van lessen (doorstroming naar andere groep) wordt door de train(st)ers zelf doorgegeven of stuur een e-mail naar onderstaand adres.

Ledenadministratie SVO

Populierenlaan 46
6438 GL Oirsbeek
Tel. 046-4422964
ledenadministratie@svo-schinnen.nl

 

 

Onze sponsors