Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance Meer informatie over jongensturnen Meer informatie over meisjesturnen Meer informatie over jazzdance

Samen lekker bewegen met je zoon of dochter en het beweegdiploma halen.

Leeftijd 2 en 3 jaar

Locatie: sportcomplex in de Pollack te Oirsbeek

SVO is gecertificeerd door de KNGU om het "Beweegdiploma" aan te bieden:


De 2- en 3-jarigen kunnen samen met hun (groot)ouder of oppas lekker een uurtje komen gymmen in de turnhal van Oirsbeek. De Ouder-kind Gym wordt gegeven door Hermien de Jong op de dinsdag en door Jim Falize of Marloes Kerkhof op de zaterdagochtend.

Hier kunt u een informatie filmpje bekijken.

Iedereen weet dat sporten en bewegen gezond is, maar juist in de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Gymnastiek leent zich al uitstekend hiervoor bij 2 en 3 jarigen.

Bekijk het promofilmpje

Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Tot slot zijn ook sociale aspecten in deze
ouder-kind gymnastiek van belang voor een goede ontwikkeling van je kind.

Kijk ook op de website van de KNGU voor informatie over het beweegdiploma.

Onze sponsors