5 juni 2021 - Alle lessen van SVO gaan weer binnen door! Lees snel meer over het protocol, lesrooster en ander nieuws.

Klik op deze link om alle nieuwsartikelen te lezen over dit onderwerp of ga direct naar het Corona Protocol SVO-SESS door hierop te klikken

Budo

Maak kennis met de budosporten: judo en jiu-jitsu. De lessen zijn zowel op recreatief als op wedstrijdniveau.

Bekijk het lesrooster.

Turnen

Lessen van 2 jaar tot 25+ voor jongens en meisjes. Maak kennis met de grondvormen van bewegen bij ouder-kind gym en kleutergym en leer turnen en springen bij de recreatie- of wedstrijdgroepen.

Bekijk het lesrooster.

Dans & Fitness

Dansen voor jeugd of sportief worden en blijven voor volwassen. Van jazz-dance tot zumba en van yoga tot GALM.

Bekijk hier het lesrooster.

Onze sponsoren

Activiteiten

Er zijn geen naderende evenementen.

Facebook

5 dagen geleden

SVO
Bekijk op Facebook

1 maand geleden

SVO
Beste leden,Door een fout is er zowel op 30 juni als op 1 juli een incasso geweest met de omschrijving juni. Wij willen u vragen deze niet te storneren. Deze is alvast de betaling voor de maand juli.Heeft u nog verder vragen of de incasso’s, dan kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@svo-schinnen.nl Met sportieve groet,Bestuur SVO ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook

1 maand geleden

SVO
Bekijk op Facebook

1 maand geleden

SVO
Beste leden, Op 8 juli om 20.00 uur organiseert SVO via Teams de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021. Op deze ALV wordt de jaarrekening 2020 aan de leden van de vereniging gepresenteerd. Ook kunnen de leden vragen stellen aan het bestuur over het afgelopen jaar. Verder kijkt het bestuur vooruit tot het eind van het jaar.Het bestuur nodigt de leden van harte uit om deel te nemen aan de vergadering.Aanmelden kan op mailadres: bestuur@svo-schinnen.nl. U ontvangt een link om aan de teamsvergadering te kunnen deelnemen. Eventuele vragen kunt u vooraf al doorgeven in uw aanmeldingsmail zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden.Agenda ALV1. Opening2. Secretarieel jaarverslag3. Vaststellen jaarrekening 20204. Verslag kascommissie5. Bestuursmutaties6. Onderzoek inhuur bestuursondersteuning7. Rondvraag en sluiting Aftredende bestuursledenMet het houden van deze ALV verstrijken ook elk jaar benoemingstermijnen van bestuursleden. Dit jaar verstrijkt de termijn van Machteld Schouten. Zij heeft 3 jaar deelgenomen aan het bestuur en heeft aangegeven zich niet meer herbenoembaar te stellen. Roy Dehing had vorig jaar aangegeven het bestuur te willen versterken, maar hij ziet daar vanwege zijn werksituatie van af. Peter Verhoosel, sinds jaar en dag penningmeester, legt zijn functie ook neer en gaat met een welverdiend pensioen.Dat betekent dat er vanaf begin juli nog slechts 4 bestuursleden in functie zijn. Dit is veel te weinig om een vereniging van meer dan 500 leden draaiend te houden. Het besturen van een vereniging is de afgelopen jaren complexer geworden door o.a. veranderde wet- en regelgeving. Daarnaast hebben de meeste bestuursleden een baan en is de tijd die beschikbaar is voor het bestuurswerk beperkt. Het bestuur overweegt om iemand in te huren die een aantal vaste taken van het bestuur kan overnemen zodat het bestuurswerk minder omvangrijk wordt. Hierdoor kan het voor leden aantrekkelijker worden om in het bestuur actief te worden. Een eerste oriënterend adviesgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op termijn zal dit gevolgen kunnen gaan hebben voor de hoogte van de contributie. Uitdaging / kansHet afgelopen jaar hebben wij regelmatig gezien dat leden suggesties en ideeën hadden en betrokken waren bij de vereniging. De huidige situatie is een kans voor leden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen binnen de vereniging en de organisatie daarvan. Wij hopen daarom dat er leden zijn die zelf de handen uit de mouwen willen steken en zich aanmelden voor een bestuursfunctie. Zonder bestuur is het niet mogelijk een vereniging in leven te houden. Wil je meer informatie over de taken en werkzaamheden die een bestuursfunctie? Neem gerust contact op via het mailadres: bestuur@svo-schinnen.nlWe hopen op een positieve respons! Met vriendelijke groet, Bestuur SVO ... Lees meerLees minder
Bekijk op Facebook